Historikk

Oakley Smith og Naprapatien

Da O. Smith var 4 år fikk han skarlagensfeber. Foreldrene søkte ulike kurer, noe som førte til at han prøvde de fleste tilgjengelige behandlingsformer. Da han var 17, fikk han osteopatisk behandling av Dr. Charlie Still, sønnen til osteopatiens grunnlegger, Andrew T. Still. Denne behandlingen gjorde han ikke friskere.

To år senere fikk han kiropraktisk behandling, og tok selv kiropraktorutdanning ved DD Palmers skole. Oakley Smith opplevde å bli bedre, for så å bli syk igjen etter en periode. Høsten 1899 begynte han å studere fagene anatomi, fysiologi og disseksjon, ved The Medical School, Universitetet i Iowa, antakelig som spesialstudent. Han observerte mange kirurgiske inngrep. I denne perioden (totalt ca. to år) instruerte han sin bror i hvordan han skulle trykke og vri for å få lindre ryggsmertene hans. Medisinstudiene hadde lært ham å legge opp en utdanning, samt å vektlegge dokumentasjon. Han eksperimenterte med ulike teknikker, og utviklet en forklaring for hvordan en teknikk fungerte, samt en underliggende filosofi.

Han var aktiv som kiropraktor og provoserte kiropraktikkens grunnlegger DD Palmer da han sammen med Solomon Langworthy og Minora Paxon etablerte The American School of Chiropractic and Nature Cure i 1903 i Cedar Springs, Iowa, der han fungerte som rektor, mens Langworthy var ”ordfører”. Minora Paxon satt i styret i tillegg til å fungere som professor i gynekologi og obstetrikk. Utdanningen varte i seks uker og kostet 250 dollar, og var den første skolen med kursplan som inkluderte med veldefinerte teknikker og filosofier. Den var en direkte konkurrent til DD Palmers skole. Solon Langworthy hadde tilbudt D.D. Palmer deleierskap, men han ville ikke være innblandet og ønsket ikke konkurranse.

På bakgrunn av Oakley Smiths tanker og filosfier utgav Solomon Langworthy, Oakley Smith og Minora Paxon boken ”Modernized Chiropractic” i 1906. I 1932 ble den samme boken utgitt under nytt navn: ”Naprapathy Genetics: Being a study of the origin an development of Naprapathy”, og med et tillegg på 16 sider som beskriver naprapatiens utvikling og byr på en kritikk av blant annet kiropraktikken. Dette var en banebrytende bok, og den første lærebok i kiropraktikk, men nevner ikke DD Palmer. I stedet beskrives de teknikker Palmer lærte bort som ”napravit”, basert på behandlingsmetodene til en innvandrer fra Böhmen. Oakley Smith reiste til Europa og tilbrakte en sommer i Böhmen for å studere naprapvit.

I 1905 flyttet Smith til Chicago og gav behandlingsformen navnet naprapapti. Han åpnet Chicago School of Naprapathy (CCN) i 1907. I dag er Naprapat utdannelsen en 4-årig heltids studie ved Naprapathögskolan i Stockholm, Chicago eller University of Science i Kotka, Finland.

© Naprapaten Melhus
Utvilket av:
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram